BÁC NÔNG DÂN VÀ CON CÒ

 Chúng ta không lựa chọn những điều tốt nhất, cũng không có nhiều cơ hội ở cuộc đời này để mà cứ cố tìm kiếm thu vén cái tốt nhất. Có được người bạn tốt không phải là một điều may mắn, nếu chúng ta không có “cách chơi tử tế” thì khó lòng giữ được những người tốt ở bên cạnh chúng ta lâu dài.

 

Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện để chúng ta hiểu thế nào là cách chọn bạn để chơi, sao cho đúng với nghĩa bạn bè và cái lẽ phải mà bản thân bạn phải biết phân biệt. Câu chuyện tôi muốn kể mang tên “Bác nông dân và con cò”.

“Một con cò tính tình hiền lành chất phác gặp một bầy ngỗng trời phá phách rủ đi đến một cánh đồng mới cấy. Nhưng rốt cuộc cả bầy phải rầu rĩ vì đã sa vào bẫy lưới của bác nông dân.

 

Cò bèn năn nỉ bác nông dân tha cho nó.

“Xin bác tha cho cháu ra”, nó năn nỉ. “Cháu thuộc họ nhà cò xưa nay vốn lương thiện và là loài chim có tính tốt. Hơn nữa, cháu đâu có biết lũ ngỗng đi phá lúa của bác”.

“Mi có thể là loài chim rất tốt”, bác nông dân bảo, “nhưng ta bắt mi cùng với lũ ngỗng ăn cướp nên mi phải cùng chịu chung hình phạt với chúng”.

 Qua đây, chúng ta hãy tự rút ra bài học cho bản thân để có thể chọn được những người bạn tốt, xứng đáng với tình cảm của mình đối với họ nhé!

 

Người ta nhìn bạn bè của bạn để đánh giá bạn.

Tổ QN