Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á thống nhất nâng cao năng lực giáo viên

Các bộ trưởng thông qua kế hoạch hành động giáo dục ASEAN, trong đó phát triển giáo dục đại học và cơ chế đảm bảo chất lượng; liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp; tăng cường năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Trong ngày 25-26/5, hội nghị bộ trưởng giáo dục ASEAN lần thứ 9 (ASED 9), hội nghị bộ trưởng giáo dục ASEAN+3 và hội nghị bộ trưởng giáo dục các nước tham gia cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 3 đã diễn ra tại Salango, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tham dự các hội nghị có bộ trưởng, trưởng đoàn giáo dục các nước ASEAN, nước ASEAN+3 và nước tham gia cấp cao Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Australia, New Zeanland. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu.

Các bộ trưởng giáo dục tham dự hội nghị.

Hội nghị hộ trưởng giáo dục ASEAN lần thứ 9 tập trung vào nội dung xây dựng kế hoạch hành động trong giáo dục giai đoạn 2016-2020, định hướng hợp tác giáo dục trong 5 năm tới và thống nhất các nỗ lực hợp tác về giáo dục trong khuôn khổ các đối tác đối thoại của ASEAN, tổ chức quốc tế và thể chế khác ủng hộ ASEAN.

Kế hoạch hành động giáo dục ASEAN tập trung vào 8 lĩnh vực bao gồm: Nâng cao nhận thức về ASEAN thông qua củng cố kiến thức về lịch sử Đông Nam Á; chất lượng và cơ hội học tập cơ bản cho mọi người đặc biệt là những nhóm bị thiệt thòi; công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục; đào tạo kỹ thuật và dạy nghề (TVET) và học tập suốt đời; giáo dục vì sự phát triển bền vững; phát triển giáo dục đại học và cơ chế đảm bảo chất lượng; liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp; tăng cường năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Các bộ trưởng nhất trí hội nghị bộ trưởng giáo dục ASEAN lần thứ 10, hội nghị bộ trưởng giáo dục ASEAN+3 và EAS lần thứ 4 sẽ được tổ chức tại Myanmar vào năm 2018.

bo-truong-giao-duc-cac-nuoc-dong-nam-a-thong-nhat-nang-cao-nang-luc-giao-vien-1

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (giữa) tại hội nghị.

Các bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố ASEAN về tăng cường giáo dục cho trẻ em và thanh niên không được đến trường, và thống nhất đệ trình Tuyên bố này lên Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 28 phê duyệt vào tháng 9 năm nay tại Lào.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hài hòa giữa giáo dục đại học và đào tạo kỹ thuật và dạy nghề cũng như thúc đẩy trao đổi giáo viên và sinh viên, các bộ trưởng đã thông qua cơ cấu tổ chức và quản trị khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF).

Các bộ trưởng đồng thời cũng đã phê duyệt dự thảo sửa đổi Hiến chương Mạng lưới các trường đại học ASEAN để phù hợp với những định hướng tương lai của ASEAN. 

Đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp cho cuộc thảo luận tại các hội nghị, nhất là biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giáo dục giữa các nước thành viên ASEAN, giữa ASEAN với đối tác, cũng như trong việc xác định định hướng hợp tác giáo dục ASEAN giai đoạn sau 2015.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gặp gỡ, trao đổi và làm việc song phương với Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Đại học Malaysia, trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục song phương giữa hai nước.

Lan Hạ

Internet