Bộ Giáo dục không dự kiến cải tiến chữ viết giai đoạn này

Bộ Giáo dục cho biết, việc cải tiến chữ viết quốc gia phải có sự xem xét, quyết định của Quốc hội, Chính phủ.

Ngày 30/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về đề xuất cải tiến chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền – nguyên Hiệu phó Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Đây là đề xuất gây nhiều tranh cãi trong dư luận thời gian qua.

Bộ khẳng định, trân trọng tất cả công trình nghiên cứu và đề xuất nghiêm túc của nhà khoa học. Tuy nhiên, để đưa một đề xuất liên quan đến cải tiến chữ viết của ngôn ngữ quốc gia vào thực tế, cần có sự thẩm định của chuyên gia, ý kiến của các tầng lớp nhân dân và sự xem xét, quyết định của Quốc hội, Chính phủ.

“Bộ Giáo dục không đủ thẩm quyền và không dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay”, văn bản của Bộ nêu rõ. 

 

 

Bảng chữ cái mới do PGS.TS Bùi Hiền biên soạn.

Bảng chữ cái tiếng Việt mới do PGS.TS Bùi Hiền thực hiện, dựa trên cơ sở tiếng nói văn hóa của thủ đô Hà Nội cả về âm vị cơ bản lẫn 6 thanh điệu chuẩn. Nguyên tắc thực hiện là mỗi chữ viết chỉ biểu đạt một âm vị và ngược lại một âm vị chỉ có một chữ cái tương ứng biểu đạt.

So với bảng hiện hành, bảng mới bổ sung 4 chữ cái Latinh F, J, W, Z và bỏ chữ Đ trong bảng chữ cái tiếng Việt hiện nay. Giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có cũng được thay đổi. C sẽ được thay cho Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = D, Gi, R.

Ông đồng thời tạo thêm một chữ cái mới cho âm vị “nhờ” (nh). Như vậy, từ Giáo dục sẽ được viết mới thành Záo zụk, tiếng Việt thành tiếq Việt…

Quỳnh Trang

Nguồn: vnexpress.net