8 điều không được làm trong phòng thi THPT quốc gia

 

Theo quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT, thí sinh không được phép trao đổi bài hoặc có cử chỉ gian lận như chép bài của thí sinh khác, đưa đề ra ngoài, nhận bài vào, thi hộ, thi kèm…

Thí sinh không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể dùng để gian lận trong quá trình làm bài.

Việc đánh dấu hay làm ký hiệu riêng lên bài thi cũng được coi là hành vi vi phạm quy chế thi. Trong quá trình chấm, cán bộ chấm thi giao những bài nghi có đánh dấu cho trưởng môn chấm thi xử lý.

Thí sinh không được viết bằng bút chì, trừ vẽ đường tròn bằng compa và tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Các em chỉ được viết bằng một thứ mực và không được dùng mực đỏ.

Trong thời gian làm bài trắc nghiệm, thí sinh không rời khỏi phòng thi. Trong trường hợp cần thiết, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát. Trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi phòng và khu vực thi của thí sinh do trưởng điểm thi quyết định.

Thí sinh không được nộp bài trắc nghiệm trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ làm bài, các em nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai phiếu thu bài thi. Thí sinh chỉ rời phòng thi sau khi cán bộ coi thi kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng và cho phép ra về.

 Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể ra khỏi phòng và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài, và phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Phượng Nguyễn – Nguyễn Sương

Nguồn: Giaoduc.net.vn