Category Archives: Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu Học Kỳ I – Năm học 2019-2020

HỨ   TIẾT LỚP 6A LỚP 8A LỚP 10A LỚP 10B LỚP 11A LỚP 12TN LỚP 12A 2 SÁNG Tiết 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ Tiết 2 ĐỊA(C.Nụ) GDCD HÓA(T. Đức) ANH VĂN(T.Tâm) TOÁN (T Duyên) VĂN (C. Hạnh) Tiết 3 ĐỊA(C.Nụ) Hóa ( Hà ) HÓA(T. Đức) LÝ (P.Tâm) TOÁN (T Duyên) […]

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG THCS – THPT BẠCH ĐẰNG Năm học 2017 – 2018 Học kỳ 2 THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 Lớp 7 GVCN: Phan Thị Thanh Hài Buổi sáng THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Chào cờ TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI-SHL SH Đội NNgữ – Hà […]

THỜI KHÓA BIỂU NĂNG KHIẾU

THỨ BUỔI MÔN LỚP GHI CHÚ HAI CHIỀU TiẾNG HÀN 6, 7, 8 Dạy 3 tiết/buổi TiẾNG ANH 10, 11 Dạy 3 tiết/buổi BA CHIỀU TiẾNG ANH 6, 7, 8 Dạy 3 tiết/buổi MÚA 10, 11 Dạy 3 tiết/buổi NHẠC HỌA NĂM CHIỀU MÚA 6, 7, 8 Dạy 3 tiết/buổi NHẠC HỌA TiẾNG HÀN 10, […]