Lời giải toán chuyên kỳ tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM

Về tổng thể, đề thi chuyên toán của TP HCM hay, hài hòa, có tính phân loại tốt. Đề thi kết hợp giữa những bài toán khá cơ bản (như bài 1a, 2, 3, 4) với những bài toán lạ và khó hơn (1b, 5, 6). Thí sinh không làm được bài 6 chủ yếu do tâm lý và yếu kỹ năng mô hình hóa.

 Nguồn internet

TS Trần Nam Dũng
  ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM