Đề thi minh họa môn Toán tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa công bố đề minh họa môn Toán – kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019.