Phòng học

Đứng trước những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về chất lượng nguồn nhân lực, mục tiêu của  trường là đào tạo cho học sinh có kiến thức phổ thông vững chắc theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng tự học

Với mục tiêu xây dựng một ngôi trường hiện đại, thân thiện và đạt chất lượng cao, chặng đường phát triển của trường được đánh dấu qua việc nâng cấp và phát triển của các cơ sở đào tạo. Hiện nay trường có hai cơ sở và một văn phòng tuyển sinh khang trang, bề thế.

Phòng học thực hành Tin học

 BAN GIÁM HIỆU