NIỀM VUI CỦA HỌC SINH QUA CÁC TIẾT HỌC THỰC HÀNH

Quán triệt phương châm “học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn” mà nhiều năm nay Bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo cho ngành giáo dục thực hiện. Nhằm giúp cho học sinh tiếp cận với phương pháp học hiện đại, quen với những thao tác trong phòng thí nghiệm cơ bản theo phân phối trương trình, Ban giám hiệu trường quốc tế Hàn Việt đã trang bị các thiết bị thí nghiệm hiện đại, các phòng thực hành, đặc biệt chú trọng đến các tiết thực hành thí nghiệm cho học sinh ở các cấp lớp bước đầu giúp cho học sinh làm quen với phương pháp làm thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, tạo cho các em sự yêu thích khoa học và niềm đam mê trong nghiên cứu.

Chính vì vậy, những buổi học thực hành luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với các em học sinh Qua đó học sinh học được nhiều điều thú vị từ những kiến thức thực tế và trong sách vở, đếncách làm việc nhóm, phân công công việc và đặc biệt là tăng cường sự đoàn kết của các thành viên.

Phòng Chức Năng

Phòng thực hành thí nghiệm

Học sinh được chia nhóm để thực hành thí nghiệm
Thầy/Co nhiệt tinh hướng dẫn trong các buổi học thì nghiệm
Phòng thực hành Công nghệ
Phòng thực hành Công nghệ