Category Archives: Kế Hoạch Giảng Dạy

KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh THCS ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:   1976/KH-GDĐT-PC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6  năm 2015 KẾ HOẠCH  Tổ chức Chương trình phổ biến, giáo dục pháp […]

Hướng dẫn kiểm tra HK II cấp THPT năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018 – 2019 như sau:  1. Tổ chức kiểm tra – Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho các môn học ở các khối lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa […]

Hướng dẫn kiểm tra HKII cấp trung học cơ sở năm học 2018-2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp trung học cơ sở năm học 2018-2019 như sau:         I. Tổ chức kiểm tra         1. Ra đề và tổ chức kiểm tra         – Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề và tổ chức kiểm tra học kỳ II […]

Báo cáo trực tuyến Năm học 2017 – 2018

NỘI DUNG BÁO CÁO MÔN HỌC THÔNG TIN BỘ MÔN Địa chỉ email Mã số Báo cáo (là Mã số báo cáo của trường Trung học) Tên Trường (VD: THCS Lê Văn Tám) Quận/Huyện Tên Môn học, cấp học Họ và tên Tổ trưởng (Nhóm trưởng hoặc GV phụ trách môn học) Điện thoại di […]

KẾ HOẠCH TUẦN 30 NĂM HỌC 2017 – 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH TUẦN 30 (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018) […]

KẾ HOẠCH TUẦN 29 NĂM HỌC 2017 – 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH TUẦN 29 (Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018) […]

LỊCH THI HỌC GIỮA HỌC KÌ II KHỐI THPT NĂM HỌC 2017 – 2018

LỊCH THI HỌC GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018  Lớp 10 THỨ BUỔI Thời gian MÔN GV 2 (19/03) SÁNG 7h45 – 8h30 HÓA THANH – TÂM 9h40 – 11h10 TOÁN DUYÊN – TÂM CHIỀU 1h30 – 3h00 VĂN TÚ ANH – DUYÊN – TÂM 3 (20/03) SÁNG 9h40 – 10h40 ANH […]