Category Archives: Kế Hoạch Giảng Dạy

Về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kỳ Học kỳ I năm học 2021-2022

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ: – Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường THCS-THPT Quốc tế Hàn Việt. – Địa chỉ: số 70, đường Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. – Website: https://truonghanviet.edu.vn. – Điện thoại: (028) 6682 6818 – Hotline: 0919107689 – […]

Lịch Kiểm Tra Đánh Giá Cuối Học Kỳ I

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ: – Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường THCS-THPT Quốc tế Hàn Việt. – Địa chỉ: số 70, đường Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. – Website: https://truonghanviet.edu.vn. – Điện thoại: (028) 6682 6818 – Hotline: 0919107689 – […]

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

  Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ: – Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường THCS-THPT Quốc tế Hàn Việt. – Địa chỉ: số 70, đường Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. – Website: https://truonghanviet.edu.vn. – Điện thoại: (028) 6682 6818 – Hotline: 0919107689 […]

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ: – Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường THCS-THPT Quốc tế Hàn Việt. – Địa chỉ: số 70, đường Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. – Website: https://truonghanviet.edu.vn. – Điện thoại: (028) 6682 6818 – Hotline: 0919107689 – […]