Lịch thi tốt nghiệp THPT

1. Môn thi và hình thức thi.

– Giáo dục Trung học phổ thông: Thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc ( toán, ngữ văn) và 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn vật lí, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lí, ngoại ngữ; với môn ngoại ngữ thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc ( theo chương trình 7 năm) và tiếng Đức, tiếng Nhật ( theo chương trình Đề án thí điểm).

– Giáo dục thường xuyên: Thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (toán, ngữ văn) và 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn vật lí, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý.

– Các môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý thi theo hình thức tự luận; các môn vật lí, hóa học, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Đề thi môn ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn; đề thi các môn ngoại ngữ có 2 phần: viết và trắc nghiệm.

2. Lịch thi và thời gian thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

02/6/2014

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

 

Chiều

Vật lí

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Lịch sử

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

03/6/2014

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Hóa học

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Địa lý

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

04/6/2014

Sáng

 

Ngoại ngữ

60 phút

7 giờ 55

8 giờ 10

Sinh học

60 phút

10 giờ 25

10 giờ 40