Triển khai tích hợp giáo dục biển đảo trong bài giảng

Giáo dục chủ quyền biển đảo là một nội dung quan trọng đã được ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đưa vào chương trình chính khóa ở trường phổ thông. Thực hiện chủ trương của ngành GD và ĐT thành phố, Trường THCS, THPT Bạch Đằng những năm gần đây đã quan tâm hơn tới việc tích hợp giáo dục biển đảo vào trong bài giảng của từng môn học; bên cạnh đó việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cũng hướng về chủ đề này.

Để phục vụ cho việc giảng dạy tích hợp kiến thức biển đảo, tủ sách thư viện trường đã bổ sung thêm các tài liệu liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… Nhờ tăng cường tích hợp nên các giờ học đã trở nên sinh động, hấp dẫn hơn đối với học sinh. Các em không chỉ được cung cấp những kiến thức về địa lý, tài nguyên biển đảo mà còn có những hiểu biết cơ bản về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo, về kinh tế biển của nước ta hiện nay.

Từ mỗi bài giảng của giáo viên Bạch Đằng, những kiến thức giáo dục chủ quyền biển, đảo còn được lồng ghép, tích hợp trong các môn học như Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Giáo dục công dân, An ninh quốc phòng ở cả hai cấp THCS và THPT.

Có thể thấy, các hoạt động tuyên truyền về biển đảo ở trường THCS, THPT Bạch Đằng những năm gần đây đã có nhiều đổi mới về cả nội dung và hình thức. Trường đã đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo vào các hoạt động sinh hoạt chính trị đầu năm học, các hoạt động đoàn, đội…

Từ nhận thức qua mỗi giờ học và các hoạt động ngoại khóa, học sinh Bạch Đằng đã có những hành động thiết thực hướng về biển đảo thân yêu, giáo dục được lòng yêu nước và tình yêu Tổ quốc cho các em.

TS