Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước có được ưu tiên?

TTO – * Trong 20 ngày xét tuyển, cứ 3 ngày 1 lần trường sẽ công bố danh sách thí sinh nộp hồ sơ. Nếu ngày thứ 19 em rút hồ sơ nộp vào trường khác chắc chắn hơn, em có thiệt thòi so với các bạn nộp trước?

Nguồn internet

Giả sử em cùng nhiều thí sinh khác có điểm bằng nhau thì em có được xét tuyển không hay ưu tiên thí sinh nộp trước? (nguyendung…@…)

– Chào bạn. Tất cả hồ sơ nộp vào trường (trực tiếp hoặc qua chuyển fax nhanh) trong thời gian xét tuyển (mỗi đợt xét tuyển kéo dài 20 ngày) đều có giá trị xét tuyển như nhau, không phân biệt nộp trước hay sau..

Nguyên tắc xét tuyển của các trường ĐH là xét tuyển điểm của thí sinh (bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có) từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển. Sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ, trường sẽ tổng hợp hồ sơ và bắt đầu xét tuyển từ cao xuống thấp.

Căn cứ để xét tuyển là điểm số của thí sinh chứ không phải thí sinh nộp hồ sơ trước hay sau. Do đó, dù bạn nộp hồ sơ sau những thí sinh khác nhưng điểm số nằm trong ngưỡng điểm tuyển của trường thì bạn vẫn trúng tuyển.

Một điểm nữa bạn cũng cần tham khảo khi xét tuyển là không nên vội vàng nộp hồ sơ để khỏi tốn thời gian đi rút. Bạn cứ vào trang web của trường mình muốn xét tuyển để theo dõi lượng hồ sơ cũng như điểm số của thí sinh vào ngành đó, chỉ tiêu là bao nhiêu để từ đó ước lượng mức điểm của mình và nộp hồ sơ vào những ngày gần cuối.

Việc tham khảo này cũng chỉ có tính chất tham khảo vì có thể nhiều thí sinh khác cũng sẽ theo dõi và chờ như bạn dẫn đến lượng hồ sơ nộp vào sẽ tăng đột biến trong ngày cuối cùng.

Ngoài ra, thông thường, nếu ngành đó tuyển 100 chỉ tiêu các trường sẽ gọi trúng tuyển khoảng 120 thí sinh để phòng trường hợp thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học. Do đó, ở mức 19 điểm có 100 thí sinh đạt được nhưng có thể trường sẽ lấy điểm chuẩn là 18,75 hoặc 18,5 để tăng lượng thí sinh trúng tuyển lên.

Lam (Nguồn http://tuyensinh.tuoitre.vn)