Người dạy phải luôn đồng hành với người học ngay từ đầu tiết học

Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động nhà trường với mục đích phát huy tính tích cực sáng tạo, phát huy năng lực hành động của người học.

Nguồn internet

 Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông là giảng dạy theo hướng cá thể hóa, giảm lý thuyết tăng thực hành, xóa bỏ tình trạng đọc chép như hiện nay. Thực tiễn cho thấy, cách dạy của GV chỉ có một nhưng cách học của các em thì thật đa dạng “muôn hình muôn vẻ”. Mỗi em đều có sở trường và sở đoản riêng vì mỗi con người là một cá thể độc lập. Như vậy để dạy học có hiệu quả thì người dạy phải biết tập hợp, quy tụ điểm mạnh và cả mặt yếu của HS từ đó giúp các em tư duy tốt hơn, học tập độc lập hơn. Hơn nữa không phải em nào cũng tích cực học tập, vẫn còn HS chưa phát huy hết khả năng tiềm ẩn của mình, học theo kiểu gượng ép mà chưa có hứng thú. Do không biết cách học nên có em chưa hợp tác được cùng GV, thiếu tự tin trong giao tiếp, nhàm chán khi nghe giảng bài…

Muốn khắc phục tình trạng trên chúng ta cần xóa bỏ dần cách dạy thụ động nặng lý thuyết, xa rời thực tế. Làm sao để các tiết dạy sinh động hơn, hiệu quả hơn. Người dạy phải là người đối thoại và luôn đồng hành với người học ngay từ đầu tiết học.

Lam (BĐ)