Lịch thi kỳ thi thpt Quốc gia

Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

30/6

sáng

từ 8h

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

1/7

sáng Toán 180 phút 7 giờ 55 8h
chiều Ngoại ngữ 90 phút 13 giờ 45

14h

2/7

sáng Ngữ văn 180 phút 7 giờ 55 8h
chiều Vật lí 90 phút 13 giờ 45

14h

3/7

sáng Địa lí 180 phút 7 giờ 55 8h
chiều Hóa học 90 phút 13 giờ 45

14h

4/7

sáng Lịch sử 180 phút 7 giờ 55

8h

chiều Sinh học 90 phút 13 giờ 45

14h