Kế hoạch ôn tập học kì 2

NỘI DUNG ÔN TẬP HK. II

 

* MÔN TOÁN

KHỐI

NỘI DUNG ÔN TẬP

10

 I. Đại số:

1) Dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai

2) Bất phương trình và hệ bất phương trinh một ẩn

3) Giá trị lượng giác của một cung

4) Công thức lượng giác

II. Hình học:

1) Phương trình đường thẳng

2) Phương trình đường tròn

3) Phương trình đường elip

11

 I. Giải tích:

1) Tính giới hạn của hàm số

2) Liên tục

3) Đạo hàm

4) Phương trình tiếp tuyến

II. Hình học

1) CM đường thẳng d┴ mp (α )

2) CM mặt phẳng (α ) ┴mp ( β )

3) Tính góc giữa đường thẳng d và mp ( α ); giữa mp (α ) và mp (β)

4) Tìm khoảng cách giữa điểm A và mp (α)

5) Tìm khoảng cách giữa đường thẳng d va mp (α)

12

 – Khảo sát vẽ đồ thị hàm sốvà các bài toán liên quan ( tính đơn điệu, tiếp tuyến,cực trị, tương giao….)

– Tích phân. Ứng dụng tích phân

– Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz

– Lập phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu trong không gian

– Góc, khoảng cách, tìm hình chiếu, điểm đối xứng

– Số phức

* MÔN VẬT LÍ

KHỐI

NỘI DUNG ÔN TẬP

10

 A. LÝ THUYẾT: (4đ)

Chương IV: gồm 2 bài

– Bài 23, 24

Chương V: gồm 3 bài

– Bài 28, 29, 30

Chương VI: gồm 1 bài

– Bài 33

B- BÀI TẬP: (6đ) Gồm các dạng bài tập sau:

– Dạng 1: Bài tập về công, công suất.

– Dạng 2: Bài tập về động năng, thế năng, cơ năng.

– Dạng 3: Bài tập về chất khí.

– Dạng 4: Bài tập về nguyên lí nhiệt động lực học.

11

 A.Lí thuyết:

1) Chương IV: từ trường, Lực từ, Lực lo-ren-xơ

2) Chương V: Hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm,

định luật Faraday về suất điện động cảm ứng. Định luật Lentz

về chiều dòng điện cảm ứng

3) Chương VI: Khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần

4) Chương VII: Lăng kính, thấu kính, mắt

B- BÀI TẬP: Gồm các dạng bài tập sau:

– Dạng 1: Cảm ứng điện từ và hiện tượng tự cảm (tính suất điện động cảm ứng, tự cảm, dòng điện cảm ứng..)

– Dạng 2: Khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần

– Dạng 3: Bài tập về thấu kính (xác định tiêu cự, vị trí vật, ảnh, tính chất của ảnh, vẽ hình…)

12

 Chương 4: Dao động điện từ

Chương 5: Sóng ánh sáng

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Chương 7: Hạt nhân nguyên tử

* MÔN HÓA HỌC

KHỐI

NỘI DUNG ÔN TẬP

10

 Chương 4: Phản ứng oxi hóa khử

Định nghĩa, cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Chương 5: Nhóm halogen

Nhóm halogen: vị trí, cấu hình electron nguyên tử

Clo: tính chất hóa học, điều chế

Hidro clorua , axit clohidric và muối clorua , nhận biết ion clorua .

Các hợp chất oxi của clo

Flo , brom, iot.

Chương 6: Oxi lưu huỳnh

Oxi ozon tính chất hóa học và điều chế

Lưu huỳnh, tính chất hóa học của lưu huỳnh

Hidro sunfua, lưu huỳnh dioxit, lưu huỳnh trioxit

Axit sunfuaric và muối sunfat

11

 *Lí thuyết: 1) Ankan ( chương V )

2) Anken, ankadien, ankin( chương VI )

3) Benzen và một số Hidro cacbon khác ( chương VII )

4) Amol, phenol ( chương VIII )

5) andehit, axit cacboxilic ( chương IX )

* Bài tập: Các dạng bài tập xác địnhCTPT và hỗn hợp

12

 Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Chương 8 : Phân biệt một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vân đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

* MÔN SINH HỌC

KHỐI

NỘI DUNG ÔN TẬP

10

 Bài 18: Chu kì TB & quá trình nguyên phân

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất & năng lượng….

Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

11

 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

12

 PHẦN VI. TIẾN HÓA

 Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bài 25. Học thuyết Dacuyn.

Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Bài 28. Loài

Bài 29, 30. Quá trình hình thành loài

PHẦN VII. SINH THÁI

 Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật.

Bài 35. Môi trường và các nhân tố sinh thái.

Bài 36. Quần thể sinh vật và các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần  thể .

Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật.

Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật.

 Chương II. Quần xã sinh vật

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật.

 Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái.

* MÔN NGỮ VĂN

KHỐI

NỘI DUNG ÔN TẬP

10

       1)Giáo khoa:

Gồm các bài sau:

a) Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt (phần luyện tập tr 68)

b) Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (khái niệm, đặc trưng)

c) Hồi trống Cổ Thành ( câu 1, 3, 4 – đề cương)

d) Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (câu 1, 3, 5 – đề cương

2) Nghị luận xã hội:

– Nghị luận về hiện tượng xã hội

– Nghị luận về tư tưởng đạo lí

3)Tập làm văn:

Học các bài sau:

– Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (có thể ngắt thành 2 đoạn:

+ Đoạn 1: “ Dạo hiên …….ngại chùng”

+ Đoạn 2: “Lòng này……..mưa phun”)

– Trao duyên (có thể ngắt 2 đoạn:

+ Đoạn 1: “Cậy em……….thơm lây”

+ Đoạn 2: “Ngày xuân …..thác oan”

– Chí khí anh hùng (phân tích hết đoạn trích trong SGK)

11

       1)Giáo khoa:

Học các bài sau:

– Đặc điểm loại hình tiếng Việt (phần luyện tập)

– Tôi yêu em (Pu-skin)

– Người trong bao (Sê-khốp)

– Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V. Huy-gô)

2)Nghị luận xã hội:

– Nghị luận về hiện tượng xã hội

– Nghị luận về tư tưởng đạo lí

3)Tập làm văn:

Học các bài:

– Tràng giang (Huy Cận)

– Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)

– Chiều tối (Hồ Chí Minh)

– Từ ấy (Tố Hữu) (phân tích cả bài)

*Lưu ý:

– Bài Tràng giang có thể tạo 2 đề , tùy giáo viên cảm nhận

– 3 bài còn lại: mỗi bài chỉ có 1 đề, không ngắt đoạn

12

       1)Giáo khoa:

·Văn học Việt Nam: Học các bài

-Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

-Vợ nhặt (Kim Lân)

-Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

-Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

-Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

-Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

·Văn học nước ngoài: Học các bài

-Thuốc (Lỗ Tấn)

-Số phận con người (Sô-lô-khốp)

-Ông già và biển cả (Hê-minh-uê)

2)Nghị luận xã hội:

– Nghị luận về hiện tượng xã hội

– Nghị luận về tư tưởng đạo lí

3)Tập làm văn:

-Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

-Vợ nhặt (Kim Lân)

-Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

-Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

-Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

-Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

* MÔN LỊCH SỬ

KHỐI

NỘI DUNG ÔN TẬP

10

 Bài 23: phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Bài 25:Tình hình kinh tế, chính trị văn hóa dưới triều Nguyễn

Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

11

 Bài 19: Nhân dân VN kháng chieến chống Pháp xâm lược

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân VN trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 22: xã hội VN trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ( 1918 )

Phong trào yêu nước và cách mạng ở VN từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 )

12

 Bài 21 – Bài 22 – Bài 24 – Bài 26 ( Sách GK )

Bài 21:

I) Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương

III) 1. Phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960)

V) Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ ở miền nam Việt Nam (Âm mưu – thủ đoạn)

Bài 22:

I) Chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ (âm mưu – thủ đoạn)

III) Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (âm mưu – thủ đoạn)

V) Hiệp định Pari

Bài 24:

III) 2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

Bài 26:

I) Đường lối đổi mới của Đảng

* MÔN ĐỊA LÍ

KHỐI

NỘI DUNG ÔN TẬP

10

 Bài 31: Vai trò và đặc điểm của CN

Bài 32: Công nghiêp năng lượng

Bài 35: Vai trò, đặc điểm…..dịch vụ

Bài 36: Giao thông vận tải

Kĩ năng: Vẽ biểu đồ cột, tròn

11

 Bài 9: Nhật Bản

Bài 10: Trung Quốc ( tiết 1, 2 )

Bài 11: Đông Nam Á ( tiết 1 )

Kĩ năng: biểu đồ tròn, miền

12

       1)Phần lí thuyết:

-Bài 32: (SGK )

-Bài 37: (SGK )

-Bài 39: (SGK )

-Bài 41: (SGK )

-Bài 42: (SGK )

2)Bài tập:- Kĩ năng tính tỉ trọng

-Kĩ năng vẽ biểu đồ cơ cấu

-Kĩ năng nhận xét biểu đồ cơ cấu

* MÔN TIẾNG ANH

KHỐI

NỘI DUNG ÔN TẬP

10

 Unit 9, 10, 11, 12, 13, 14

Grammar:

– Conditional sentence type 2, 3

– To infinitive or bare infinitive

– Adjective of attiude

– It is/ was not until……that

– Will- be going to

– Tenses

11

 Unit 9, 10, 11, 12, 13, 15

Grammar:

-Relative clauses

– Relative pronouns with prepositions

– Omission of relative pronouns

– Cleft sentenses

– Tag questions

– Tenses

12

 Unit 10, 11, 12,13, 14, 15

Grammar:

-How to use: may, might, must, musn’t, need, needn’t

– Modals in the passive voice

– Double comparision

– Phrasal verbs

– Tenses

Ban giám hiêu