Đội ngũ nhà giáo trường Bạch Đằng đổi mới để phát triển

Được thành lập vào ngày 14.7.1997, theo quyết định số 3959/ QĐ–UB–NC của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS, THPT Bạch Đằng đã có được một đội ngũ giáo viên không chỉ đủ về số lượng mà về chất lượng cũng rất bảo đảm.

Kết thúc năm học 2018-2019, bước vào kì nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, BGH trường Bạch Đằng đã rà soát lại đội ngũ giáo viên của các bộ môn, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch củng cố, tuyển dụng thêm giáo viên cho những bộ môn còn thiếu, nhất là với các môn học chính. Những giáo viên làm công tác chủ nhiệm, quản nhiệm cũng được bổ sung và thay mới. Từ đó bước đầu đã mang lại một diện mạo mới cho đội ngũ nhà giáo của trường.

Giáo viên nước ngoài trong tiết dạy tiếng Anh cho học sinh Bạch Đằng hè 2019    

Từ chỗ tuyển dụng đủ giáo viên, BGH trường đã củng cố lại các tổ chuyên môn, sử dụng vai trò của tổ chuyên môn để nâng cao thêm một bước công tác bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thầy cô giáo theo các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp của Bộ GD và ĐT.

Trường cũng chú trọng đến việc đáp ứng các nội dung đề ra từ Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 của Tp. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình củng cố, xây dựng đội ngũ nhà giáo, BHG Nhà trường chú trọng đến việc bảo đảm quyền lợi của giáo viên như bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhằm mang lại sự yên tâm công tác cho giáo viên.

Cũng trong dịp hè 2019, trường thực hiện tốt việc cho giáo viên đi dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở GD và ĐT tổ chức. Trong đó chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên…

Được biết hiện nay, Bộ GD và ĐT đang xây dựng, hoàn thiện chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng, ban hành chuẩn nghề nghiệp theo tinh thần tiếp cận năng lực. Trong hoạt động sư phạm sẽ đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên dựa theo chuẩn đầu ra cho sinh viên sư phạm gắn với chuẩn nghề nghiệp… Toàn ngành triển khai dự án “Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông” đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và ban hành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông thống nhất trong cả nước… Ngành giáo dục xây dựng và thực hiện các chính sách tạo động lực cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện. Trường THCS, THPT Bạch Đằng cũng hoạt động theo tinh thần đổi mới đó.

Chuẩn bị bước vào năm học mới 2019-2010 cũng là bước vào tuổi 23 của Nhà trường, hi vọng đội ngũ nhà giáo của trường Bạch Đằng sẽ có nhiều khởi sắc. Đó chính là sự đổi mới để phát triển.

TS